Poulimenos Poulimenos Poulimenos Poulimenos
001. Κάκτοι 5,5 εκ
(καρτ 20 τμχ ή 54 τμχ)
101.Παχύφυτα 5,5 εκ
(καρτ 20 τμχ ή 54 τμχ)
003. Κάκτοι συλλεκτικοί 5,5 εκ
(καρτ 20 τμχ)
002. Κάκτοι άνθος 5,5 εκ
(καρτ 20 τμχ)
Poulimenos Poulimenos Poulimenos Poulimenos
006. Κάκτοι 8,5 εκ
(καρτ 12 τμχ ή 24 τμχ)
102. Παχύφυτα 8,5 εκ,
(καρτ 18 τμχ)
007. Κάκτοι άνθος 8,5 εκ
(καρτ 8 τμχ ή 12 τμχ)
008. Κάκτοι συλλεκτικοί 8,5 εκ,
(καρτ 8 τμχ ή 12 τμχ)
Poulimenos Poulimenos Poulimenos Poulimenos
103. Παχύφυτα 10,5 εκ
(καρτ 12 τμχ)
012. Κάκτοι 10,5 εκ
(καρτ 12 τμχ)
013. Κάκτοι άνθος 10,5 εκ
(καρτ 12 τμχ)
014. Κάκτοι 12 εκ
(8 τμχ)
Poulimenos Poulimenos Poulimenos  
005. Κάκτοι εμβολιασμένοι 5,5 εκ
(καρτ 20 τμχ)
009. Κάκτοι εμβολιασμένοι 8,5 εκ
(καρτ 8 τμχ ή 12 τμχ)
010.Κάκτοι εμβολιασμένοι 12 εκ
( καρτ 8 τμχ)
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player